3 apr 2018 - 00:00

Bridgen er aflyst denne dato.

INGEN Bridge d. 3 april, da lokalerne er optaget til andet formål.