Al Bridge er aflyst indtil videre !

Se meddelelse fra DBF : Al bridgeaktivitet i marts udsættes

Velkommen til Aars Bridgeklub`s hjemmeside.

Oplysninger om klubben finder du ved at klikke i den sorte menulinje.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

for Aars Bridgeklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 14. April 2020 kl. 18.30 !!!

1) Valg af dirigent
2) Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen
7) Valg af 2 revisorer
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

———————————————————————————–

Efter generalforsamlingen spilles den sidste halve sektion af den afsluttende parturnering, hvorefter der er fælles spisning og præmieuddeling.

2 stk. smørrebrød + 1 sodavand el. øl.

Kaffe/te m/kage

Kuvertprisen er kr. 50,00

Tilmelding til spisningen skal ske senest tirsdag den 7. April 2020.

Betaling ved tilmelding!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen