Velkommen til Aars Bridgeklub`s hjemmeside.

Oplysninger om klubben finder du ved at klikke i den sorte menulinje.

Bem. : aktive LINKS er Blå

Generalforsamling den 28 September 2021.

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling for Aars Bridgeklub              tirsdag den 28 september kl. 18,30.

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af 2 revisorer.
8) Indkomne forslag.
9) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Der er ingen grund til at betale kontingent, før prisen er vedtaget på generalforsamlingen.
Primærmedlem i Aars Bridgeklub : 600 kr.

Klubmedlem :350 kr. (betaler fuldt DBf-kontingent i en anden klub)

Passivt medlem : 350 kr.

Kan indbetales i Jutlander bank:   Reg. nr. 9217   Konto nr. 0000551457

(Husk at angive navn på indbetalingssiden.)