Velkommen til Aars Bridgeklub`s hjemmeside.

Oplysninger om klubben finder du ved at klikke i den sorte menulinje.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

for Aars Bridgeklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 kl. 18.30 i Aktivitetscentret

1) Valg af dirigent
2) Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen
7) Valg af 2 revisorer
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.