Punkt 6 i vore klubregler : Uregelmæssigheder.
Bridgereglerne og love skal følges.
Når en uregelmæssighed er begået, tilkaldes en turneringsleder.
Turneringslederen har jo netop samme funktion som enhver anden dommer i andre
sportsgrene !
Turneringslederens afgørelse kan appelleres til klubbens appeludvalg,
dog senest ved spilleaftenens afslutning.

Udvalget har p.t. (2017/23) følgende medlemmer:

Michael Mathiesen

Flemming Nielsen

Lars Bo Jensen