Lars Bo, Birthe, Flemming, Michael M (referent)

1.  Godkendelse af referat.                

Referat af bestyrelsesmødet den 11/2 2020  blev godkendt

2.  Økonomi.                                           

Kasseren var fraværende, så punktet udgik. Det blev dog bemærket, at dameparturnering 2 dage før coronanedlukningen formodentlig har givet et pænt overskud, men at der til gengæld ingen åbne huse har været.

3.  Sæsonafslutningen.

Sæsonen 2019/2020 blev afbrudt midt i den afsluttende parturnering. Gunnar og Eigil, som førte i den samlede kamp om parmesterskabet bliver udråbt som vindere.

4.  Åbne huse.

Om Gud, Mette og Vesthimmerlands kommune giver os lov, vil vi forsøge at afholde et par tirsdage i  slutningen af august.

5.  Sæsonstart.

Vi satser på en sæsonstart den 8. September 2020. Af hensyn til afstandskravet bliver vi nok nødsaget til at ibrugtage en større del af lokalet.

Tilmelding til den nye sæson skal gøres mere tydeligt på hjemmesiden (Flemming)

6.  Generalforsamling.

Den udsatte generalforsamling forventes afholdt tidligst den 29/9 2020. Indkaldelsen vil i givet fald blive annonceret på hjemmesiden og på opslag i klubben.

7.  Eventuelt.

Alle spilleborde er nu forsynet med nyt filt. En stor tak til Hans Jørgen Lau, Verner Pedersen og Michael Nørgaard.

8.  Næste møde.

d. 18/8 2020 kl. 19 hos formanden.